บรรยายนอกสถานที่

14 สิงหาคม 2020

Google+
Line

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (May 2022)


ปตท. PTT MCC BIOCHEM CO., LTD (หัวข้อ TOEIC พลิกชีวิต)


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Public Speaking For Communication)


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (English for communication)


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (OXFORD Online Placement)


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (TOEIC)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม & ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TOEIC)


สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง (TOEIC)วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (TOEIC)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TOEIC online)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TOEIC online)


จัดคอร์สออนไลน์ SSRU-TEP อบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ 2022

อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


จัดคอร์สออนไลน์ TOEIC

นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาติดต่อ P'ม็อบ ได้โดยตรงที่เบอร์ 089-4907724 (Mob)

Google+
Line