รวมบริษัทที่ใช้คะแนน TOEIC

30 ตุลาคม 2018

TOEIC มาจากคำว่า (Test of English for International Communication ) เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ซึ่งหลายประเทศให้การยอมรับและใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานในองค์กรต่างๆ แทบจะทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้น หลายองค์กรในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนได้กำหนดให้คะแนนโทอิคเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ผู้สมัครจำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานประกอบการสมัครงาน ไม่เพียงแต่การสมัครงานใหม่ บางองค์กรก็ใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและเพิ่มฐานเงินเดือนอีกด้วย นอกจากนั้นคะแนน TOEIC จะมีอายุเพียง 2 ปี นับจากวันที่สอบ คะแนน TOEIC จึงเป็นหลักฐานแสดงทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบที่ค่อนข้างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 

องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยที่ใช้คะแนน TOEIC ประกอบการพิจารณา มีหลากหลายธุรกิจ ยกตัวอย่าง เช่น สายการบิน การโรงแรม สถาบันการเงิน การธนาคาร และ บริษัทข้ามชาติอีกมายมาย โดยแต่ละองค์กรจะมีการกำหนดระดับคะแนนที่ต้องการแตกต่างกันไป ตามประเภทธุรกิจและตำแหน่งงาน

บทความนี้เราลองรวบรวมตัวอย่าง องค์กรที่ร้องขอคะแนน TOEIC และระดับคะแนนที่ได้กำหนดว่าให้เพื่อนๆ ดูกัน


1. องค์กรภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระดับคะแนน TOEIC ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และ ป.โท ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

การประปานครหลวง (กปน.) ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

สถาบันการบินพลเรือน ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

สำนักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการครูคืนถิ่น ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน

The Stock Exchange of Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน

 

2. องค์กรภาคเอกชน


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน 

Nissan Motor Asia Pacific Co., Ltd. ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน

Central Group  ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน

Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน

Siam City Cement Public Company Limited  ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

Total Access Communication Co.,Ltd. DTAC  ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

True Corporation Public Company Limited ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

- ธนาคารกรุงเทพ BBL ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

- ธนาคารกสิกรไทย KBank ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน


** ระดับคะแนน TOEIC ของแต่ละองค์กรที่กำหนด ยังแตกต่างกันตามตำแหน่งงาน ยิ่งตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษมาก คะแนน TOEIC ที่กำหนดก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย


. ______________________________________________________________________________________ .

ครบทั้งเทคนิค Listening, Grammar & Reading


PRO! จาก 6,680 เหลือเพียง 3600 เท่านั้น!!

ทวนได้ไม่อั้น 1 ปี พร้อมสอบ!!

ไม่มีเวลาเตรียมตัว! เราเข้าใจ!

ขับไปสอนให้ถึงที่ ตัวตัวตัวกับ P'ม็อบ

12 ชั่วโมงนี้ โฟกัสไปที่น้องคนเดียวเท่านั้น!


8,900.-

พร้อมสอบ-หลังเรียนและติดตามผล!!

ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click


Google+
Line