เทคนิค Reading - ฝึกแบ่งเวลา

22 ตุลาคม 2018

อ่านไม่ทัน ดิ่ง Reading 20 ข้อ คะแนนไม่เกิน 250 ?


Reading Part 7 ในข้อสอบ TOEIC มีทั้งหมด 48 ข้อ (ไม่รวม Grammar และ Vocab) เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราช้าหรือเร็ว


โครงสร้างข้อสอบ Reading


1) Short Single Passages : บทความเดียว ฉลากสั้นๆ ประกาศสั้นๆ โฆษณาสั้นๆ

2) Long Single Passages : บทความเดียวแต่ยาว เช่นพวก Article, information หรือ report

3) Double Passages : บทความ 2 บทความ ถามคำถาม Passage ละ 5 ข้อ มีทั้งหมด 4 เรื่อง (เริ่มที่ข้อ 181-200)


ปัญหา : ของยากอยู่ที่ 2) Long Single Passage พูดง่ายๆคือช่วงกลาง เรามักจะทำ Reading แบบเรียงข้อไปเรื่อย โดยเริ่มจาก 1) Short Single Passages ซึ่งเป็นส่วนที่ ง่ายที่สุด แล้วไปติดช่วงกลางก็คือ 2) Long Single Passage ซึ่งเป็นส่วนที่ ยากที่สุด สุดท้ายนี้ เราเจอของง่ายสุดไปยากสุด เราก็จะติดจนมีแนวโน้มต้องทิ้ง 3) Double Passages

ความเป็นจริงแล้วส่วน Double Passages เป็นส่วนที่น่าเก็บมากกว่าช่วงกลาง หากรู้วิธีทำที่ถูกต้อง หากน้องยังไม่ค่อยแม่น ใช้เวลานาน หรือยังติดในส่วนนี้ สามารถดูเทคนิคการทำได้ที่ CLICK


วิธีการฝึก : ทุกครั้งที่น้องฝึกข้อสอบ Reading ให้น้อง จับเวลา ทำทุกครั้งโดยใช้เวลาข้อละ 1 นาที คิดง่ายๆว่า Reading TOEIC 48 ข้อ น้องมีเวลา 50 นาทีในการทำ รวมฝนในกระดาษคำตอบด้วย


7 นาที พบกับวิธีการเพิ่มคะแนน Reading และการแบ่งเวลา. ______________________________________________________________________________________ .

ครบทั้งเทคนิค Listening, Grammar & Reading


PRO! จาก 6,680 เหลือเพียง 3600 เท่านั้น!!

ทวนได้ไม่อั้น 1 ปี พร้อมสอบ!!

ไม่มีเวลาเตรียมตัว! เราเข้าใจ!

ขับไปสอนให้ถึงที่ ตัวตัวตัวกับ P'ม็อบ

12 ชั่วโมงนี้ โฟกัสไปที่น้องคนเดียวเท่านั้น!


8,900.-

พร้อมสอบ-หลังเรียนและติดตามผล!!

ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click


Google+
Line