Preposition การใช้ in, on, at อย่างไรให้ถูกต้อง

25 ตุลาคม 2018

Preposition คือ คำบุพบท เป็นคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำๆ หนึ่ง กับคำอื่นในประโยค เชื่อมระหว่างกริยา, นาม, สรรพนาม หรือ คำอื่นใด เพื่อบอกสถานที่ , เวลา , ทิศทาง และอื่นๆ ซึ่งคำที่เราคุ้นเคยและใช้กันอยู่เสมอ คือ In, On และ At นั่นเอง และด้วยความที่ Preposition มีหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำอื่นๆ ในประโยค จึงทำให้เราต้องใช้ Preposition บ่อยมาก จึงต้องไม่สงสัยเลยว่าในข้อ TOEIC เราก็จะพบการใช้ Preposition บ่อยด้วยเช่นกัน


โดยในภาษาอังกฤษนั้น มี Preposition อยู่ราวๆ 150 คำ แค่ผู้เข้าสอบจำได้หมดก็สบายแล้วล่ะ อะ อะ ล้อเล่นนะจ๊ะ ถึงแม้ Preposition จะมีอยู่มากมาย แต่ที่ข้อสอบ TOEIC นำมาออกจริงๆ นั้น มีไม่กี่คำ สามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ดังนี้


1. Preposition of Time : คำบุพบทบอกเวลา


In ใช้กับ เดือน ฤดู ปี

She will go to Korea in winter.

 

On ใช้กับ วันและเทศกาล

He arrived on Friday.

 

At ใช้ กับเวลาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

He arrived at 10 p.m.

 

From…to… จาก…ถึง

I lived there from August to December .

 

Since – ตั้งแต่

She has gone to Singapore since last month.

 

For – เป็นเวลา

Bob has gone for 2 months.

 

During – ระหว่าง,ในช่วง

I like to sleep during my break.

         

From…until – จาก...จนถึง

The concert start from 5 p.m. until 9 p.m.


2. Preposition of Place : คำบุพบทบอกสถานที่


In : ข้างใน ใช้เพื่อสื่อความหมายว่า สิ่งหนึ่งอยู่ข้างในบางสิ่งบางอย่างและใช้กับเมือง ประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการจำกัดบริเวณชัดเจน เช่น ในกล่อง ในห้อง ในรถ

A cat is in the kitchen.

 

On : บน ใช้เพื่อสื่อว่า บางสิ่งอยู่บนบางสิ่ง นอกจากนี้ยังใช้กับ ชื่อถนน และพื้นผิว (Surface) ของสิ่งต่างๆ เช่น บนพื้น บนกำแพง

The picture is hanging on the wall.

 

At : ที่ ใช้กับสถานที่ที่เจาะจง โดยถ้าเป็นที่อยู่จะต้องขึ้นต้นด้วย เลขที่บ้าน

She lives at 501 Sub street.

 

Above : เหนือ โดย above จะต่างจาก on ตรงที่ ถ้าเราใช้ above แสดงว่ามีพื้นที่ระหว่างสองสิ่ง เช่น

The shelf is above the TV. ตู้อยู่เหนือ TV แต่ถ้าใช้ The shelf is on the TV. หมายถึง ตู้วางอยู่บน TV

         

Over : ข้าม

Under :ข้างใต้

 

 

เนื่องจาก In, On และ At สามารถเป็นได้ทั้ง Preposition of Time และ Preposition of Place เราจึงจะเจอคำเหล่านี้ค่อนข้างบ่อยในข้อสอบ TOEIC ดังนั้นผู้เข้าสอบจึงควรจดจำการใช้คำเหล่านี้ให้แม่นยำ กันพลาดกันด้วยนะ


3. Preposition of Movement (คำบุพบทแสดงการเคลื่อนไหว)


To : ถึง, ไปถึง, ที่ ใช้เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

 

Onto : ขึ้นไปยัง ใช้เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวในเชิงกระโดดขึ้น หรือเคลื่อนที่ไปยังอีกสิ่งหนึ่ง

ความหมายของ onto จะคล้ายคลึงกับ on แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ onto จะต้องใช้คู่กับความเคลื่อนไหวเสมอ

ส่วน on สามารถใช้ในแง่ของความเคลื่อนไหว หรือสถานที่ก็ได้


He jumps onto the table.

He jumps on the table.

He is on the roof.

He is onto the roof. ข้อนี้ใช้ onto ไม่ได้เพราะไม่มีการเคลื่อนไหว

 

Into : เข้าไปข้างใน

 

Toward : ไปยัง มีความหมายคล้ายๆ กับ to แตกต่างกันที่

- Toward ไม่สามารถใช้กับ Verb. คำว่า Transfer ได้

- Toward จะให้ความหมายไม่เจาะจง ในขณะที่ to เจาะจง เช่น


She walks to the house. เธอเดินไปที่บ้าน

She walks toward the house. เธอเดินเข้าไปหาบ้าน (แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องเดินไปที่บ้าน 100% เพียงแต่เธอเดินไปทางที่บ้านอยู่)


4.Complex Preposition (มาเป็นคู่ ออกข้อสอบ TOEIC บ่อยมาก)


คำคู่ 2 คำที่ชอบออก TOEIC บ่อยๆได้แก่


according to - ตามที่

I'll do it according to your instructions


along with - พร้อมกับ (get along with - เข้ากันได้กับ)

I can't get along with that guy.


apart from - เว้นเสียแต่ว่า

It's a good paper, apart from a few spelling mistakes.


because of = due to - เพราะว่า, เนื่องจาก

Because of delay, I will have to wait the trains for 2 hours.


contrary to - ตรงข้ามกับ

My opinion is contrary to yours.

 

except for - เสียแต่

Your writing is good except for a few mistakes.


instead of - แทนที่

You should have finished the project last night instead of this morning.


prior to - ก่อนหน้า

Be sure to check in at least 45 minute prior to departure time.


regardless of - ทั้งๆที่

The girl climbed the tree regardless of danger.


เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC เรื่อง Preposition

การทำข้อสอบเรื่อง Preposition มีลักษณะการตอบแบบเดียวกันกับเรื่อง Conjunction นั่นคือ “ความหมาย” เราจึ้งต้องจำให้ได้ว่า Preposition ตแต่ละตัวมีความหมายอย่างไร และเลือกใช้ให้เข้ากับสถานการณ์หรือโจทย์

 

1) The train will leave promptly _____________9:30.


(A) until        (B) to           (C) at           (D) for


*ตอบ (C) at เพราะ at ใช้กับเวลาตามหน้าปัดนาฬิกา หรือเวลาที่เฉพาะเจาะจง2) The printer is _____________ the desk.


(A) on          (B) through     (C) into         (D) without


*ตอบ (A) on เพราะถ้าเราดูจากความหมาย Preposition แต่ละตัว

 

3) The laundry bag is _____________the cabinet.


(A) within           (B) among                           (C) inside                            (D) between


*ตอบ (C) inside เพราะโจทย์มีความหมายว่า ถุงซักผ้า…………ตู้

Choice มีความหมายดังนี้ within ภายใน, among ท่ามกลาง, inside ข้างใน, between ระหว่าง


. ______________________________________________________________________________________ .

ครบทั้งเทคนิค Listening, Grammar & Reading


PRO! จาก 6,680 เหลือเพียง 3600 เท่านั้น!!

ทวนได้ไม่อั้น 1 ปี พร้อมสอบ!!

ไม่มีเวลาเตรียมตัว! เราเข้าใจ!

ขับไปสอนให้ถึงที่ ตัวตัวตัวกับ P'ม็อบ

12 ชั่วโมงนี้ โฟกัสไปที่น้องคนเดียวเท่านั้น!


8,900.-

พร้อมสอบ-หลังเรียนและติดตามผล!!

ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click

Google+
Line