Adverb of Frequency

22 ตุลาคม 2018

always/sometimes/never go to the gym. ฉันไปยิมบ่อยแค่ไหน?


always, sometimes, never คืออะไร ใช้แตกต่างอย่างไร คำเหล่านี้คือ Adverbs ชนิดหนึ่ง มีหน้าที่บอกความบ่อย

หรือความถี่ของคำกริยาที่ขยาย หรือที่เรียกว่า Adverb of Frequency (กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่) ซึ่งคำเหล่านี้นั้นมีอยู่มากมาย เรามักจะเจอเรื่อง Adverb of Frequency ในข้อสอบ TOEIC ในส่วนของข้อสอบ Incomplete Sentence

หากผู้สอบจำความหมายของแต่ละคำได้ ก็จะสามารถทำข้อสอบส่วนนี้ได้ และเพิ่มคะแนน TOEIC ของเราอย่างสบายเลยทีเดียว


แล้วตำแหน่งของ Adverb of Frequency ในประโยค ควรจะอยู่ตรงไหนมาดูกัน


1. ในประโยคบอกเล่า (affirmative sentences)


1.1 วางไว้หลัง verb to be เมื่อภายในประโยคบอกเล่านั้นมีคำกริยา คือ verbs to be ดังโครงสร้าง to be + Adverb of Frequency

ตัวอย่าง

Mob is usually very busy.

ปกติม้อบมีงานยุ่งมาก


1.2 หากมีกริยาช่วย และกริยาแท้ เราจะวาง Adverb of Frequency ไว้หลังกริยาช่วยคำแรก หรือหากมีกริยาช่วยและกริยาแท้ ก็ให้วาง Adverb of Frequency ไว้กึ่งกลางระหว่างกริยาทั้งสองประเภท ดังโครงสร้าง


auxiliary + Adverb of Frequency + finite verb หรือ

auxiliary 1 + Adverb of Frequency + auxiliary2 + finite verb


ตัวอย่าง

I have never been to England.

ผมไม่เคยไปประเทศอังกฤษ


1.3 วาง Adverb of Frequency ไว้หน้ากริยาแท้ หรือกริยาหลัก หากไม่มี กริยาอื่นใดอยู่ด้วย ดังโครงสร้าง

Adverb of Frequency + finite/main verb

ตัวอย่าง

You never tried hard enough.

คุณไม่เคยพยายามมากพอ


1.4 วาง Adverb of Frequency ต่อไปนี้ ได้แก่ occasionally, sometimes, often, frequently, usually

ไว้ตอนเริ่มต้น (beginning หรือตอนท้าย (end) ของประโยค

ตัวอย่าง

Sometimes they come and stay with us.

บางครั้งพวกเขาก็มาอยู่กับเรา


2. ในประโยคคำถาม (questions)

เราจะวาง Adverb of Frequency ไว้หลังประธานของประโยค ดังโครงสร้าง subject + Adverb of Frequency


ตัวอย่าง

Do you occasionally play tennis?

คุณเล่นเทนนิสในบางครั้งใช่ไหม


3. ในประโยคปฏิเสธ (negative sentences)


3.1 Adverb of Frequency ที่มักวางไว้หลัง not ได้แก่ always, normally, often, usually, generally, regularly ดังโครงสร้าง not + Adverb of Frequency


ตัวอย่าง

He isn’t often late when he works here.

เขาไม่ค่อยจะมาสายบ่อยเมื่อเขาทำงานที่นี่


3.2 Adverb of Frequency ที่สามารถวางไว้หลัง subject เพื่อเป็นการเน้นย้ำเป็นพิเศษ ได้แก่ normally, often, usually, generally ดังโครงสร้าง Subject + Adverb of Frequency


ตัวอย่าง

We usually don’t worry if the children are late.

ปกติเราไม่วิตกถ้าหากเด็กๆ มาสาย


Adverb of Frequency ที่ให้ความหมายเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว ได้แก่ seldom, rarely, almost never, hardly ever, never


ตัวอย่าง

ผิด We don’t rarely see them.

ถูก We rarely see them.

พวกเราแทบจะไม่เคยเห็นพวกเขา


ผิด That boy doesn’t seldom attend class.

ถูก That boy seldom attends class.

เด็กชายคนนั้นแทบไม่เคยเข้าชั้นเรียน

 

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง Adverb of Frequency


Staff meetings are ___________held in the conference room because the conference room is packed with necessary equipment.

(A) Rarely                                                     (B) every week

(C) always                                                     (D) never

 

 

ตอบ (C) always เพราะห้องประชุมมีอุปกรณ์ครบครัน จึงต้องจัดการประชุมที่ห้องประชุม                                          

 

 

She _____________ checks her voice mail .I have been leaving messages in her voice for months, yet there is no response.

(A) always                                                     (B) usually

(C) never                                                      (D) all the time

 

ตอบ (C) never เพราะถ้าเธอเช็คข้อความบ้าง ก็น่าจะมีการตอบกลับแล้วนะ                


. ______________________________________________________________________________________ .

ครบทั้งเทคนิค Listening, Grammar & Reading


PRO! จาก 6,680 เหลือเพียง 3600 เท่านั้น!!

ทวนได้ไม่อั้น 1 ปี พร้อมสอบ!!

ไม่มีเวลาเตรียมตัว! เราเข้าใจ!

ขับไปสอนให้ถึงที่ ตัวตัวตัวกับ P'ม็อบ

12 ชั่วโมงนี้ โฟกัสไปที่น้องคนเดียวเท่านั้น!


8,900.-

พร้อมสอบ-หลังเรียนและติดตามผล!!

ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click


Google+
Line