TOEIC Idioms รวมสำนวนที่ออกสอบ TOEIC

25 ตุลาคม 2018

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ All

after all แปลว่า อย่างไรก็ดี 

ตัวอย่างเช่น

It has turned out to be a nice day after all.

อย่างไรก็ดี ก็กลายเป็นวันอากาศดีไปจนได้


at all แปลว่า แม้แต่น้อย 

ตัวอย่างเช่น

He doesn't understand me at all.

เขาไม่เข้าใจฉันเลยแม้แต่น้อย


all along แปลว่า ในระหว่างอดีตที่ผ่านมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ 

ตัวอย่างเช่น

Even though she has changed so much, I knew all along that it was my friend.

แม้ว่าเธอจะเปลี่ยนไปมาก แต่ฉันก็รู้ตลอดเวลาว่า คือ เพื่อนของผม


all over the place แปลว่า อยู่ทั่วทุกที่

"Nat, how can you get any work done? Your papers are all over the place.

แน็ต คุณจะทำงานเสร็จได้ยังไง ในเมื่อเอกสารวางอยู่เกลื่อนโต๊ะอย่างนี้


all told แปลว่า เมื่อได้นับครบทุก ๆ สิ่งแล้ว 

ตัวอย่างเช่น

He owns fifteen horses all told.

เมื่อนับครบถ้วนแล้ว เขามีม้าอยู่ 15 ตัว


all set แปลว่า เตรียมพร้อมอยู่แล้วทุกขณะ

ตัวอย่างเช่น

Our plans for the new corporation are all set.

แผนการสำหรับบริษัทใหม่นั้นพร้อมอยู่แล้ว

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ  Against

against all odds แปลว่า สู้ตาย

Brian is fighting against all odds to save his company.

ไบรอันต่อสู้แบบหลังพิงฝา พยายามอย่างที่สุด ที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป เพื่อไม่ต้องปิดกิจการลง

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Back


behind one's back แปลว่า พูดหรือกระทำโดยอีกคนหนึ่งไม่รู้ตัว หรือ พูดลับหลัง 

ตัวอย่างเช่น

Pete loves to gossip Jay behind his back.

พีทชอบที่จะนินทาเจลับหลัง โดยเขาไม่รู้ตัว

turn one's back on แปลว่า ไม่สนใจ ไม่ช่วยเหลือ ทอดทิ้ง 

ตัวอย่างเช่น

John never turn his back on his girlfriend when she needs help.

จอห์นไม่เคยไม่เคยทอดทิ้งเฉยเมยต่อแฟนสาวของเขา เมื่อเธอต้องการความช่วยเหลือ

be back แปลว่า กลับมา 

ตัวอย่างเช่น

I shall be back within a week.

ผมจะกลับมาภายใน 1 อาทิตย์

get back at แปลว่า แก้แค้น แก้เผ็ด เอาคืน 

ตัวอย่างเช่น

If it takes me 10 years I will get back at him.

ถึงแม้จะต้องเสียเวลาสัก 10 ปี ผมก็จะต้องแก้แค้นมัน

hold something back แปลว่า ซ่อน ไม่เปิดเผย ไม่เต็มใจเปิดเผย 

ตัวอย่างเช่น

I could tell from his nervousness that he was holding back something.

ฉันสามารถจะบอกจากอาการตื่นเต้นของเขาได้ว่า เขากำลังปิดบังอะไรบางอย่าง

take back แปลว่า กลับมา ถอนคำพูด นำกลับคืนมา 

ตัวอย่างเช่น

Pamela asked me to take back what I had said about her boyfriend being selfish.

พาเมล่าขอให้ฉันถอนคำพูดของฉัน ที่ว่าแฟนเธอเห็นแก่ตัว

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Be


be my guest แปลว่า พูดหรือทำตัวตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจกัน

Greg: "Do you mind if I use your telephone to ring my office?"

Drew: "Be my guest."

เกรก: "จะเป็นอะไรไหม ถ้าจะขอใช้โทรศัพท์โทรไปออฟฟิศผมหน่อย"

ดรูว์: "ได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ"

be oneself แปลว่า เป็นปกติธรรมดา

"You haven't been yourself lately. Is anything wrong?"

"เธอดูเหมือนมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจ มีอะไรรึเปล่า"

be tired of แปลว่า รำคาญ เบื่อ

I was tired of working for other people, so now I'm self-employed.

ผมเบื่อที่เป็นลูกจ้าง ขณะนี้ได้ออกมาทำกิจการของตนเองแล้ว

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Better


better than nothing แปลว่า ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

We managed to convince only two customers --It's better than nothing.

เราพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ในที่สุดเราก็หาลูกค้าได้เพียงสองคนเท่านั้น แต่ก็ดีกว่างไม่ได้อะไรเลย

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Beyond


beyond hope แปลว่า ไม่มีโอกาสที่จะดีขึ้น

Everyone has tired to help him with his drink problem, but I think he is beyond hope. 

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาได้พยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยให้เขาพ้นจากปัญหาดื่มเหล้า แต่ฉันว่าไร้ประโยชน์

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Big


big-headed แปลว่า หยิ่งยะโส

"Here she comes! she always boasts about her success. I don't know why she's so big-headed."

"นี่ไงล่ะ คนที่ชอบคุยโวว่าตัวเองเก่ง ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงชอบอวดตัวเองนัก"

big hit แปลว่า ประสบความสำเร็จ

"The product is good, the presentation is great, you are sure to be a big hit"

"สินค้าดี การนำเสนอดีเยี่ยม คุณจะประสบความสำเร็จแน่นอน"

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Black


black sheep แปลว่า คนไม่เอาถ่าน , คนเหลือขอในครอบครัว 

ตัวอย่างเช่น

I was the black sheep for the family, Dad's tried to teach me right from wrong.

ฉันเคยเป็นเด็กเหลือขอในครอบครัว พ่อพยายามสอนฉันจากผิดให้เป็นถูก

black eye แปลว่า ตาเขียวช้ำ 

ตัวอย่างเช่น

Thomas swung at his companion and gave him a black eye.

โธมัสเหวี่ยงหมัดไปที่เพื่อนและต่อยจนตาเพื่อนเขียวช้ำ

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Call

call out แปลว่า เรียกออกมาดัง ๆ ตะโกน 

ตัวอย่างเช่น

He called out my names several times, but I couldn't hear him.

เขาตะโกนเรียกชื่อฉันหลายครั้ง แต่ฉันไม่ได้ยินเขา

call in แปลว่า เรียกหรือเชิญมาปรึกษา 

ตัวอย่างเช่น

We should call in a specialist at this point..

ถึงตอนนี้เราควรจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาปรึกษาหารือ

call it a day แปลว่า ลางาน หยุดงานสักระยะ (ใช้พูดเมื่อต้องการหยุดทำงาน)

Let's call it a day! Off to the pub now, you all deserve a drink.

พอแค่นี้ก่อน ไปหาอะไรดื่มที่ผับกันเถอะ ทำงานหนักมาทั้งวันแล้ว

call to mind แปลว่า ระลึก จำได้ 

ตัวอย่างเช่น

I was trying to call his name to mind.

ฉันพยายามนึกชื่อของเขาให้ออก

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Chill


chill out แปลว่า สงบสติอารมณ์ 

Chill out! you will definitely receive a severance pay. Everything will be OK.

ใจเย็น ๆ เธอได้รับเงินชดเชยในการถูกปลดออกจากงานแน่นอน ไม่มีปัญหาอะไร

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Come

come across แปลว่า พบเจอโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตัวอย่างเช่น

I came across this book in an old bookstore.

ฉันพบหนังสือเล่มนี้ในร้านหนังสือเก่า


come true แปลว่า กลายเป็นจริง เป็นจริงขึ้น 

ตัวอย่างเช่น

One's dreams do not always come true.

ความฝันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเสมอไป


come up แปลว่า เกิดขึ้น 

ตัวอย่างเช่น

Lots things come up with unexpectedly.

หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดไว้


come out แปลว่า ปรากฏขึ้น เกิดขึ้นมา ออก(นิตยสาร) 

ตัวอย่างเช่น

How did that movie come out?

ภาพยนตร์เรื่องนั้นจบลงอย่างไร?


come out of แปลว่า หลุดพ้นจาก 

ตัวอย่างเช่น

She has come out of all her difficulties.

เธอพ้นจากจากอุปสรรคความยุ่งยากทั้งหมด


come out for แปลว่า ประกาศตัวว่าเข้าข้างใคร 

ตัวอย่างเช่น

David came out for Al Gore.

เดวิดสนับสนุนนายอัลกอร์

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Cool

cool it แปลว่า สงบสติ ใช้ความคิดไตร่ตรอง

Cool it Mike! You can't get your way by shouting.

สงบสติอารมณ์หน่อยสิไมค์ ไม่มีใครเอาชนะกันได้ด้วยการตะโกนใส่กันหรอกนะ

 

สำนวนที่เกี่ยวกับ Die

die-hard แปลว่า เปลี่ยนแปลงยาก

The Liverpool fan's die-hard supporters might be found in England.

ผู้สนับสนุนทีมลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องมานาน ส่วนมากจะเป็นผู้มีภูมิลำเนาทางประเทศอังกฤษ

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Face

face to face แปลว่า เผชิญหน้ากัน 

ตัวอย่างเช่น 

I have not seen him for a long time a now we are standing face to face.

ฉันไม่ได้พบหน้าเขามานานแล้ว และตอนนี้เราทั้งสองคนกำลังยืนเผชิญหน้ากันอยู่

to make a face แปลว่า แสดงหน้าตาว่าเบื่อหน่าย หรือชิงชัง 

ตัวอย่างเช่น

Every time I mention taking about my new car, my dad makes a face.

ทุกครั้งที่ฉันพูดถึงรถคันใหม่ของฉัน พ่อมักจะทำหน้าเบื่อหน่าย

to put a new face on แปลว่า เปลี่ยนโฉมหน้า เปลี่ยนสภาพการณ์ 

ตัวอย่างเช่น 

Bush's announcement of his decision to be a candidate for the presidency put an entirely new face on the political campaign.

การที่บุชประกาศความตกลงใจจะเข้าเป็นผู้สมัครรับเลือกตำแหน่งประธานาธิปดีนั้น ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการชิงชัยทางการเมืองไปอย่างสิ้นเชิง

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Fall

fall asleep แปลว่า เข้าสู่สภาพนอนหลับ เผลอหลับ 

ตัวอย่างเช่น 

He began to nod and fall asleep in the middle of our conversation.

เขาเริ่มสัปหงก และหลับในระหว่างสนทนากับเรา

fall in love แปลว่า ตกอยู่ในห้วงรัก มีความรัก 

ตัวอย่างเช่น 

I fall in love with my boyfriend.

ฉันตกหลุมรักแฟนหนุ่มของฉัน

fall for แปลว่า ตกหลุมรัก คล้ายกับ fall in love และยังหมายถึง หลงเชื่อ ยอมรับ 

ตัวอย่างเช่น 

He is falling for your sister.

เขากำลังหลงรักน้องสาวคุณ

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Go

go ahead แปลว่า ดำเนินการต่อไป เดินไปข้างหน้า 

ตัวอย่างเช่น 

You may go ahead and tell them that we shall be there shortly.

คุณไปก่อนเถอะ และบอกพวกเขาด้วยว่าเราจะตามไปที่นั่นในไม่ช้า

could go either way แปลว่า อาจเป็นไปได้หรือไม่ได้เท่ากัน

The two teams are equally good. The match could go either way.

ผู้เล่นทั้งสองทีมเก่งพอ ๆ กัน มีโอกาสแพ้ชนะเท่ากันสำหรับการเล่นครั้งนี้

go through แปลว่า ทนความลำบาก อดทน 

ตัวอย่างเช่น 

I went through a lot of trouble last year.

ปีที่แล้วฉันต้องฟันฝ่าอุปสรรคความยุ่งยากมากมาย

go out แปลว่า ไฟดับ การดับแสงไฟ 

ตัวอย่างเช่น 

Last night when the light went out I couldn't see anything.

เมื่อคืนตอนไฟดับฉันมองไม่เห็นอะไรเลย

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Heart

heart breaker แปลว่า บุคคลที่เพศตรงข้ามหลงรัก คนที่มีเสน่ห์มาก 

ตัวอย่างเช่น 

Johnny who has three girls at school in love with him is a heart-breaker.

จอห์นนี่มีผู้หญิงรักเขาถึง 3 คน เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก

break one's heart แปลว่า ทำให้หัวใจสลาย ทำร้ายความรู้สึก 

ตัวอย่างเช่น 

Her refusal to see him again break his heart.

คำปฏิเสธไม่ยอมพบเขาอีกของเธอ ทำให้หัวใจเขาสลาย

have a heart แปลว่า มีความเห็นใจ มีความเกรงใจ 

ตัวอย่างเช่น

I asked him to have a heart and give the old lady a chance to tell the truth.

ฉันขอร้องเขาให้เห็นใจหญิงชราคนนั้นหน่อย และให้โอกาสเธอบอกเขาถึงความจริง

heart to heart แปลว่า อย่างเปิดอก เปิดหัวใจ อย่างสนิทสนม 

ตัวอย่างเช่น 

I think that if we could have a good heart-to-heart talk we could clear matters up.

ฉันคิดว่าถ้าเราสามารถพูดจากันอย่างเปิดอกได้ เราก็จะสามารถแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ได้

know by heart แปลว่า รู้ด้วยใจ 

ตัวอย่างเช่น

I know by heart that she's the one for me.

ผมรู้อย่างแน่นอนเลยว่าเธอคือผู้หญิงของผม

learn by heart แปลว่า ท่องจำให้ขึ้นใจ เรียนรู้อย่างตั้งใจ 

ตัวอย่างเช่น

Student must learn English by heart.

นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างตั้งใจ

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Keep

keep one's words แปลว่า รักษาคำสัญญาไว้ 

ตัวอย่างเช่น

A gentleman must keep his words.

สุภาพบุรุษต้องรักษาคำพูด

keep away แปลว่า อยู่ห่าง ไม่เข้าใกล้ 

ตัวอย่างเช่น

The doctor told her to keep away from all sweets.

แพทย์สั่งเธองดเว้นไม่รับประทานอาหารหวานทุกชนิด

keep on แปลว่า ทำต่อไป 

ตัวอย่างเช่น 

He keeps on telling me the same story over and over.

เขายังคงเล่าเรื่องเดียวกันให้ฉันฟังแล้วฟังอีก

 

สำนวน TOEIC ที่เกี่ยวกับ Take

take a bath แปลว่า อาบน้ำ 

ตัวอย่างเช่น

I take a bath every morning.

ฉันอาบน้ำทุกวันตอนเช้า

take a walk แปลว่า ไปเดินเล่น 

ตัวอย่างเช่น 

Let us take a walk through this park.

เราไปเดินเล่นผ่านสวนสาธารณะนี้กันเถอะ

take a chance แปลว่า เสี่ยงดู ลองทำบางอย่าง 

ตัวอย่างเช่น 

Don't take a chance going out without gun.

อย่าเสี่ยงออกไปข้างนอกโดยไม่ได้เอาปืนไปด้วยเลย

take someone's place แปลว่า แทนที่ 

ตัวอย่างเช่น 

No one could ever take your place.

ไม่มีใครสามารถแทนที่เธอได้

take it easy แปลว่า ปล่อยตามสบาย 

ตัวอย่างเช่น 

I had been working so hard for 2 months so I decided to take it easy and relax over the week end.

ฉันทำงานหนักมา 2 อาทิตย์แล้ว ก็เลยตัดสินใจว่าจะพักผ่อนในวันสุดสัปดาห์นี้

take time แปลว่า ค่อยๆ ทำช้า ๆ ไม่รีบร้อน 

ตัวอย่างเช่น

My dad told me to take my time and think alot.

พ่อผมบอกให้ผมค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป และให้คิดให้ดีๆ ก่อน

take care แปลว่า ดูแล ระวัง ดูแลคุ้มกัน ป้องกัน 

ตัวอย่างเช่น 

Mother told us to take care ourselves.

แม่บอกให้เราดูแลตัวเองให้ดี

. ______________________________________________________________________________________ .

ครบทั้งเทคนิค Listening, Grammar & Reading


PRO! จาก 6,680 เหลือเพียง 3600 เท่านั้น!!

ทวนได้ไม่อั้น 1 ปี พร้อมสอบ!!

ไม่มีเวลาเตรียมตัว! เราเข้าใจ!

ขับไปสอนให้ถึงที่ ตัวตัวตัวกับ P'ม็อบ

12 ชั่วโมงนี้ โฟกัสไปที่น้องคนเดียวเท่านั้น!


8,900.-

พร้อมสอบ-หลังเรียนและติดตามผล!!

ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click


Google+
Line