Part of Speech พื้นฐานที่ต้องมีก่อนไปสอบ TOEIC

25 ตุลาคม 2018

ดูคลิปประกอบการสอนไปด้วย อ่านบทความไปด้วยเล้ยยPart of Speech (หน้าที่ของคำ) หลักๆแล้วมีแค่ ...


N (คำนาม) - เราท่องว่าคน สัตว์ สิ่งของแหละ 


เป็นคนทำ = ประธาน (Subject)เป็นคนถูกทำ = กรรม (Object)


                                             "My son kicked the dog this morning"


คำที่มี Suffix ต่อท้ายด้วยพวกนี้ จัดว่าเป็น N

 

- tion,-sion : action - การกระทำ - มาจาก act (v.)

 

- dom  : wisdom ความเฉลียวฉลาด - มาจาก wise (adj.)

 

- ity : ability ความสามารถ - มาจาก able (adj.)

 

- ness : brightness - มาจาก bright (adj.)

 

- ment : development การพัฒนา - มาจาก develop (v.)

 

- hood : childhood วัยเด็ก - มาจาก child (n.)

 

- ery : recovery การฟื้นฟู - มาจาก recover (v.)

 

- ism : criticism คำวิจารณ์ - มาจาก critic

 

- ance, ence : difference ข้อแตกต่าง - มาจาก differ (v.)

 

- cracy : autocracy ระบอบเผด็จการ, democracy ระบอบประชาธิปไตย 

 

พวกคนหรืออาชีพ (n.) 

 

- er (คนทำ)      : trainer ผู้ฝึก         *คน train ให้นึกถึง Pokemon trainer

- ee (คนถูกทำ)    : trainee ผู้ฝึกงาน         *คนถูก train

- ist             : artist จิตรกร, scientist นักวิทยาศาสตร์

- ian             : magician นักมายากล, musician นักดนตรี

 

- or              : actor (นักแสดงชาย) waiter (บริกรชาย)


* พยายามนึกถึงคำง่ายๆที่เราไม่ลืม (แต่ละคนไม่เหมือนกัน) 


V (กิริยา) - เป็นการกระทำ มีกรรมหรือไม่มีก็ได้


คำที่มี Suffix ต่อท้ายด้วยพวกนี้ จัดว่าเป็น V.


- ify (แปลว่า ทำให้)      : clarify ทำให้กระจ่าง - มาจาก clear (adj)

- ize (US) ,- ise (UK)        : organize จัดการ - มาจาก organ (n)

- en (ทำให้)          : darken ทำให้มืด - มาจาก dark (adj)

- ate                             : initiate เริ่มต้น - มาจาก initial (adj)Adj (ขยาย N) - บอกลักษณะว่าเป็นยังไง สีอะไร ?

เน้นน !!! มีหน้าที่เดียวคือขยาย N


1. อยู่นำหน้าคำนามที่มันขยาย

 

เช่น   SPECIAL discount - บอกว่า discount มัน special

       NEW manager - manager คนใหม่

      

2. ตามหลัง verb to be* (is, am, are, be, was, were, been)

 

 เช่น The discount is SPECIAL

    *special ไม่มี N ด้านหลังให้ขยาย จึงย้อนกลับไปขยายด้านหน้า คือ discount 


3. ตามหลัง Linking verb อื่นๆ เช่น appear, become, feel, get, go, grow, look, prove, remain, seem, smell, sound, stay, taste, turn

 

เช่น  I feel good.

         You look beautiful today (วันอื่นไม่สวย o_O)คำที่มี Suffix ต่อท้ายด้วยพวกนี้ จัดว่าเป็น Adj.


- ic : specific เฉพาะเจาะจง - มาจาก specify (v)

- al : traditional ดั้งเดิม - มาจาก tradition (n)

- ical : statistical เกี่ยวกับสถิติ - มาจาก statistic (n)

- ial : commercial เชิงพาณิชย์ - มาจาก commerce (n)

- ive : expensive แพง - มาจาก expense (n)

- ful (แปลว่า เต็มไปด้วย) : beautiful - มาจาก beauty (n)

- ous (แปลว่า เต็มไปด้วย) : dangerous ที่เต็มไปด้วยอันตราย - มาจาก danger (n)

- less (แปลว่า ไม่) : careless ประมาท - มาจาก care (n)

        * จาก care อยู่ดีๆ เติม less ด้านหลังความหมายเป็น ไม่care เลย

- able (แปลว่า สามารถ) : reasonable สมเหตุสมผล - มาจาก reason (n)

 

- ant : significant ที่มีนัยสำคัญ - มาจาก signify (v)Adv.- มาถึงตัวเจ้าปัญหาแล้ว เพราะพี่แกเล่นขยายมั่วไปหมดเลย แต่ทำให้ง่ายๆ หลักๆแล้ว มันขยายได้ 3 ตัวคือ มาดูข้างล่างกัน


1) ขยาย V : บอกว่า drive ยังไง? drive fast ไง

2) ขยาย Adj : บอกระดับ (degree) ว่ามากน้อยแค่ไหน very well = ดี...มากกกกกกกกก

3) ขยายตัวมันเอง Adv : บอกระดับ (degree) เช่นเดียวกัน


*ส่วนมาก TOEIC ชอบออกพวกคำขยาย (Adj. และ Adv.) ให้เราแยกให้ออกโดย ดู Verb ดีๆช่วยได้เยอะ


I am very fast - เห็น am ดังนั้น fast ตัวนี้เป็น Adj. (หลัง Verb to be)

I drive very fast - เห็น drive ดังนั้น fast ตัวนี้เป็น Adv.


* เอาเป็นว่า ตัวไหนตำแหน่งแปลกปลอมมา ให้สงสัยว่าเป็น Adv ทันทีFREE!! เห็นรูปนี้แล้ว แจกแผ่นพับสรุปเรื่อง Part of Speech เอาไว้อ่านสั้นๆกระชับก่อนสอบได้เลย เพียง capture หน้าจอนี้มาแล้วทักไลน์มา รับฟรีไปได้เลย อยากแจก อยากให้อ่าน อยากให้ผ่าน


LINE : @mofficetutor (มีเครื่องหมาย@) หรือ Click

. ______________________________________________________________________________________ .

ครบทั้งเทคนิค Listening, Grammar & Reading


PRO! จาก 6,680 เหลือเพียง 3600 เท่านั้น!!

ทวนได้ไม่อั้น 1 ปี พร้อมสอบ!!

ไม่มีเวลาเตรียมตัว! เราเข้าใจ!

ขับไปสอนให้ถึงที่ ตัวตัวตัวกับ P'ม็อบ

12 ชั่วโมงนี้ โฟกัสไปที่น้องคนเดียวเท่านั้น!


8,900.-

พร้อมสอบ-หลังเรียนและติดตามผล!!

ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click


Google+
Line