Verb ความรู้สึกที่ออกสอบ TOEIC บ่อย

26 ตุลาคม 2018

ตัวอย่าง Verb ความรู้สึกที่ออกสอบ TOEIC บ่อยมีดังนี้


1) กลุ่มฉงน???

surprise ทำให้ประหลาดใจ

amaze ทำให้ประหลาดใจ

shock ทำให้ประหลาดใจมาก + ตกใจมาก

 

2) กลุ่มพลังบวก

intrigue ทำให้สนใจมาก

interest ทำให้สนใจ

relax ทำให้ผ่อนคลาย

 

3) กลุ่มแท่นแทนแท๊น

excite ทำให้ตื่นเต้น

thrill ทำให้ตื่นเต้น

 

4) กลุ่มชอบ

attract ทำให้ชอบ พิศวาส

entertain ทำให้สนุก บันเทิง

satisfy ทำให้พอใจ

please ทำให้พอใจ ดีใจ

 

5) กลุ่มคิดลบ

frustrate ทำให้หงุดหงิด

embarrass ทำให้อับอาย

humiliate ทำให้เสียหน้า อับอาย

upset ทำให้โมโห

tire ทำให้เหนื่อย หรือ ทำให้เบื่อหน่อย

exhaust ทำให้เหนื่อยมาก


เราสามารถเปลี่ยน Verb พวกนี้ ให้เป็น Adj. ได้ 2 วิธีคือ


เติม - ing (น่า) - Interesting (น่าสนใจ)

เติม - ed (รู้สึก) - Interested (รู้สึกสนใจ)

 

ซึ่งมีแค่ 3 รูปแบบเท่านั้นสำหรับ Verb ความรู้สึก


This book interests(V.) me

This book is interesting(Adj.)

I am interested(Adj.) in this book


. ______________________________________________________________________________________ .

ครบทั้งเทคนิค Listening, Grammar & Reading


PRO! จาก 6,680 เหลือเพียง 3600 เท่านั้น!!

ทวนได้ไม่อั้น 1 ปี พร้อมสอบ!!

ไม่มีเวลาเตรียมตัว! เราเข้าใจ!

ขับไปสอนให้ถึงที่ ตัวตัวตัวกับ P'ม็อบ

12 ชั่วโมงนี้ โฟกัสไปที่น้องคนเดียวเท่านั้น!


8,900.-

พร้อมสอบ-หลังเรียนและติดตามผล!!

ติดต่องานบรรยาย วิทยากร Click


Google+
Line